U slučaju odustanka od ugovora, potrošač ima pravo na povraćaj novca ili na zamenu za drugi proizvod. Iznos plaćene robe se kupcu vraća u roku od 14 dana po prijemu proizvoda, i nakon što se utvrdi da je proizvod neoštećen i ispravan.

Trgovac je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema izjave o odustanku, odnosno od prijema proizvoda koji kupac vraća.

Troškove vraćanja robe i novca snosi kupac, sem u slučajevima kada kupac dobije neispravan ili pogrešan artikal.

Procedura za povraćaj sredstava

Kontaktirajte nas slanjem e-mail-a na adresu: office@yachtingfashion.rs ili na broj telefona 064/647-84-07. Odštampan i popunjen obrazac za odustanak sa Vašim ispravnim podacima (opcija PRAVO NA ODUSTAJANJE) zajedno sa artiklom koji vraćate i validnim računom na adresu sa koje Vam je paket stigao.

Povraćaj sredstava se vrši isključivo na navedeni račun u okviru obrasca za odustanak, uplatom na isti i nije moguće slati novac po kuriru u gotovini.

Poručeni artikal, bez prethodnog kontakta i dogovora sa operaterima internet prodaje, koji je gore naveden, ne možete samoinicijativno menjati u nekom od maloprodajnih objekata YACHTING FASHION-a ili slati na adrese koje su navedene na računu/otpremnici.

Svaki takav paket biće vraćen pošiljaocu, o trošku pošiljaoca.