ODRŽIVA EKO VUNA

PAUL & SHARK je sirovine za proizvodnju Eco Wool materijala odabrao iz regiona sa smanjenom emisijom gasova CO2 i toksičnih gasova, od ovaca koje se specijalno tretiraju.

PAUL & SHARK proizvodi koji sadrže EKO VUNU